Chương trình tiếng Hàn tổng quát

Nó được thiết kế để nghe và nói tiếng Hàn, cần thiết cho cuộc sống hàng ngày ở Hàn Quốc, du lịch đến Hàn Quốc, v.v.
Đọc và viết cũng được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của ngữ pháp mà người học sẽ sử dụng. Nó được chia thành mười hai cấp độ.

90min

Thời gian chạy

8

Số phiên

giấy chứng nhận

Sau khi hoàn thành mỗi cấp độ

Người bắt đầu

Người mới bắt đầu 1

Điều này được thiết kế cho những người học tiếng Hàn lần đầu tiên và không có kiến thức về ngôn ngữ này. Tại đây, học viên được học bảng chữ cái tiếng Hàn, các câu chào hỏi, giới thiệu, giao tiếp cơ bản cần thiết cho hành trang sang Hàn Quốc.

Người mới bắt đầu 2

Điều này được thiết kế cho những người học đã học cấu trúc câu cơ bản của ngôn ngữ Hàn Quốc. Ở cấp độ này, học sinh sẽ học cách mô tả cuộc sống hàng ngày bằng ngữ pháp cơ bản, nói về thời gian biểu, hỏi và trả lời các câu hỏi về thời gian/thường xuyên và địa điểm.

tiểu học

Tiểu học 1-1

Sử dụng ngữ pháp cơ bản đã học trong khóa học dành cho người mới bắt đầu, học sinh ở cấp độ này sẽ học ngữ pháp đa dạng hơn giúp họ nói về địa điểm và phương hướng. Nó cũng sẽ giúp người học mô tả thêm về môi trường xung quanh họ.

Tiểu học 1-2

Tiếp theo Sơ cấp 1-1, cấp độ này được thiết kế để giúp học sinh học và sử dụng cấu trúc ngữ pháp đa dạng hơn trong các tình huống xã hội rộng lớn hơn như đặt phương tiện đi lại hoặc khách sạn và sử dụng bưu điện ở Hàn Quốc.

Tiểu học 2-1

Các thành ngữ tiếng Hàn cơ bản và cấu trúc ngữ pháp được sử dụng trong các tình huống xã hội khác sẽ được giải quyết ở cấp độ này. So với Sơ cấp 1, cấp độ này được thiết kế để học các hàm phức tạp và khó hơn.

Tiểu học 2-2

Cấp độ này sẽ đặc biệt giúp người học học được những cách cư xử cơ bản cần thiết khi nói chuyện với công ty hoặc khách hàng Hàn Quốc.

Tiểu học 3-1

Ngoài ngữ pháp cơ bản, cấp độ này sẽ giúp học sinh học các cách diễn đạt khác nhau và học đúng ngữ pháp khi muốn bày tỏ cảm xúc. Nó cũng được thiết kế để giúp sinh viên học các cách diễn đạt tiếng Hàn ở cấp độ cao hơn như cách nói thân mật, sự ngưỡng mộ và ngôn ngữ viết.

Tiểu học 3-2

Là một bước tiếp theo của Sơ cấp 3-1, cấp độ này sẽ tiến thêm một bước từ các cách diễn đạt cơ bản của tiếng Hàn và dạy học sinh thể hiện bản thân trong các tình huống phức tạp và trừu tượng hơn. Học sinh sẽ học cách đưa ra lời nói gián tiếp, phỏng đoán và phản bác.

Tiểu học 4-1

Sơ cấp 4-1 là một bước chuyên sâu để tìm hiểu các biểu thức cấp cao hơn kiếm được từ cấp độ trước. Nó được thiết kế đặc biệt để học sinh học cách sử dụng các biểu hiện của sự hối tiếc, nhượng bộ và hy vọng. Tại thời điểm này, sinh viên phải bày tỏ ý kiến của mình bằng tiếng Hàn.

Tiểu học 4-2

Vì học sinh đã học cách bày tỏ ý kiến và lập luận của mình ở các cấp độ trước, nên Sơ cấp 4-2 sẽ là bước đầu tiên để học sinh thể hiện các khái niệm về truyền thống, xã hội và văn hóa.

Trung cấp

Trung cấp 1-1

Ngoài các cách diễn đạt cơ bản được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, Trung cấp 1-1 sẽ dạy từ vựng, ngữ pháp và cách diễn đạt để giúp học viên thể hiện những cảm xúc và tình huống phức tạp hơn. Nó được thiết kế để đọc và hiểu các văn bản khác nhau như quảng cáo, thông báo và bài báo có thể gặp trong cuộc sống hàng ngày.

Trung cấp 1-2

Cấp độ này được thiết kế để bày tỏ quan điểm trong đời sống/tình huống xã hội. Học sinh cũng sẽ học cách hiểu các tác phẩm văn học khác nhau như thơ, tiểu luận và tiểu thuyết.

Trung bình 2-1

Tại thời điểm này, học sinh bày tỏ ý kiến của mình nhiều hơn và hiểu biết nhiều hơn về ngữ pháp; do đó, Trung cấp 2-1 sẽ giới thiệu cho họ các chủ đề xã hội tương đối đơn giản và bày tỏ ý kiến của họ về chúng. Cấp độ này được thiết kế để các em học và thực hành từ vựng như từ tượng thanh và tục ngữ.

Trung cấp 2-2

Từ từ vựng, ngữ pháp và cách diễn đạt đã học ở các cấp độ trước, học viên ở trình độ Trung cấp 2-2 sẽ học các từ vựng và cách diễn đạt tiếng Hàn thiết yếu có thể sử dụng trong cuộc sống công việc mở rộng. Ngoài ra, nó được thiết kế để hiểu văn hóa nơi làm việc như kính ngữ, chức danh và mối quan hệ giữa các cá nhân tại nơi làm việc.

Nâng cao

nâng cao 1

Cấp độ này được thiết kế để học sinh thực hành các cách diễn đạt cần thiết trong việc giải quyết các tình huống hoặc vấn đề cấp bách. Điều này cũng sẽ giúp học sinh học từ vựng, ngữ pháp và cách diễn đạt phức tạp hơn, hữu ích trong việc diễn đạt suy nghĩ và lập luận của họ một cách logic trong các cuộc thảo luận.

nâng cao 2

Nâng cao 2 được thiết kế thực tế để học sinh đọc và hiểu các chủ đề xã hội và trừu tượng. Việc này cũng nhằm để học sinh viết được bài văn thành nhiều đoạn hợp lý về một số đề bài cho trước.