Lớp học thu phóng trực tiếp

[event_zoom_meeting meeting_id=”85043069706″ link_only=”no”]